ประวัติ Asian Games

ประวัติ Asian Games
ประวัติ Asian Games เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันขึ้นในทุกๆ 4ปี ในช่วงเริ่มแรก อยู่ภายใต้การบริการจัดการแข่งขันโดย สหพันธ์เอเชียนเกมส์ (The Asian Games Federation)

ประวัติ Asian Games เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันขึ้นในทุกๆ 4ปี ในช่วงเริ่มแรก อยู่ภายใต้การบริการจัดการแข่งขันโดย สหพันธ์เอเชียนเกมส์ (The Asian Games Federation) ต่อมานับตั้งแต่เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 9 บริหารจัดการแข่งขันโดย สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia ) ภายใต้การรับรองโดย คณะกรรมการโอลิมปิกสากล  ซึ่งกีฬาเอเชียเกมส์ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ที่มีการแข่งขันขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกีฬาโอลิมปิกด้วย

ในประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมส์ มีชาติเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 9 ประเทศ โดยมี 46 ประเทศเข้าร่วม ยกเว้นอิสราเอลซึ่งถูกกีดกันออกจากเอเชียนเกมส์ หลังจากที่เข้าร่วมเป็นคราวสุดท้ายในครั้งที่ 17 ในปี 2517 หรือ ค.ศ. 1974

โดยเอเชียนเกมส์ครั้งหลังสุด จัดขึ้นที่นครอินช็อนของประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม พ.ศ. 2557  และการแข่งขันครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561  

ประวัติเอเชียนเกมส์

    ก่อนที่จะมีการริเริ่มจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ขณะนั้นมีการแข่งกีฬาที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกล (the Far Eastern Championship Games) ซึ่งจากหลักฐานคาดว่าริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2544 โดย จักรวรรดิญี่ปุ่น หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐจีน ซึ่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกลครั้งแรก ได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ในปี 2456 โดยมี 6 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากการจัดครั้งแรก ก็มีการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 10 ครั้ง จนกระทั่งปี 2477 (1934) เกิดข้อพิพาททางการเมืองและสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างจีนกับญี่ปุ่น (second Sino-Japanese War) โดยจักรวรรดิญี่ปุ่นยืนกรานให้ราชวงศ์ชิง หรือ ราชวงศ์แมนจู เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเข้าร่วมเกมส์การแข่งขันได้ โดยสาธารณรัฐจีนตอบโต้โดยการประกาศยกเลิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ส่งผลให้ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกลที่กำหนดไว้ในปี 2481 ต้องถูกยกเลิกไปในที่สุด อีกทั้งหน่วยงานควบคุมดูแลการแข่งขันก็มีอันต้องยุติหน้าที่ลงทั้งหมด

ยุคสหพันธ์เอเชียนเกมส์

      หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง มีประเทศในทวีปเอเชียประกาศเอกราชขึ้นหลายประเทศ ซึ่งประเทศเกิดใหม่ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่คาดหวังที่จะเห็นการแข่งขันกีฬาภายในทวีป รูปแบบใหม่ที่ไม่มีการใช้อิทธิพลเข้าครอบงำ หากแต่ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

      จากนั้นในปี พ.ศ. 2491  กลุ่มนักกีฬาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และฟิลิปปินส์ ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 14 ที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร มีความคิดที่จะฟื้นการแข่งขันกีฬาตะวันออกไกลขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม กูรู ดัตท์ สนธิ (Guru Dutt Sondhi) ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอินเดีย มีทัศนะว่า ตัวเขาเองไม่เชื่อว่าการนำ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกล กลับมาอีกครั้ง จะเพียงพอกับการรวมใจเป็นหนึ่งและระดับของความสำเร็จเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาของทวีปเอเชียได้ ซึ่งเขาได้เสนอแนวคิดในการจัดการแข่งขันแบบใหม่ ซึ่งก็คือ เอเชียนเกมส์ โดยเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างให้แก่ทุกประเทศในทวีปเอเชีย สามารถเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน จึงเสนอให้ร่างระเบียบขึ้น เพื่อจัดตั้งขึ้นในรูปสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชีย (The Asian Athletic Federation) ต่อมาเมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2492  ธรรมนูญองค์กรก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น สหพันธ์กีฬาเอเชีย (The Asian Games Federation) ถื้อกำเนิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีของอินเดีย ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้เอง ที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 1 ของเอเชียนเกมส์ในอีกสองปีถัดมา 1950

ยุคสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

      ในการแข่งขันครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นที่นครฮิโรชิมาของญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เป็นครั้งแรกที่มิได้จัดแข่งขันในเมืองหลวงของประเทศ โดยกลุ่มประเทศที่แยกตัวเป็นเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งประกอบด้วยคาซักสถาน, คีร์กีซสถาน, อุซเบกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน และทาจิกิสถาน เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ส่วนอิรักไม่ได้รับการยินยอมให้เข้าร่วม เนื่องจากเป็นชาติที่ก่อสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) เมื่อปี พ.ศ. 2533 และเกาหลีเหนือคว่ำบาตรการแข่งขัน เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหา นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเสียผู้แทนจากประเทศเนปาล ณเรศกุมาร์ อธิการี (Nareshkumar Adhikari) ซึ่งเสียชีวิตระหว่างพิธีเปิดการแข่งขัน จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมส์ เมื่อกรุงเทพฯของไทย เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 4 โดยพิธีเปิดในสามครั้งแรก มีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม ส่วนครั้งนี้เปิดในวันที่ 6 ธันวาคม แต่ทั้งหมดสิ้นสุดในวันเดียวกันคือ 20 ธันวาคม และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งสี่ครั้ง

ประวัติ Asian Games

การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันเอเชียนเกมส์

        จำนวนกีฬาที่แข่งขันจะกำหนดให้ลดน้อยลง เหลือเพียง 35 ชนิดในการแข่งขันครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครอินช็อนของเกาหลีใต้ และคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่การแข่งขันจะจัดขึ้นตามระยะเวลาเดิม เมื่อโอซีเอผลักดันให้การแข่งขันครั้งถัดไป เกิดขึ้นก่อนกีฬาโอลิมปิกเพียงหนึ่งปี จึงหมายความว่าเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ซึ่งตามปกติจะมีกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2561  จะผลักดันไปเป็น พ.ศ. 2562

ในปัจจุบันได้มีการยุติการเปลี่ยนระยะเวลาจัดการแข่งขันออกไป จากที่จะจัดการแข่งขันก่อนโอลิมปิกเกมส์เพียงหนึ่งปีเป็นการจัดการแข่งขันตามรยะเวลาเดิม เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ไม่สามารถที่จะจัดภาพในปี 2019 นั้นได้เพราะมีการจัดการเลือกตั้งประธานธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย จึงจัดภายในปีค.ศ. 2018 ตามระยะเวลาเดิมแทน

ประเทศที่เข้าร่วม

        ภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย มอบสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของ 45 ประเทศในเอเชีย ก่อนหน้านี้ในยุคสหพันธ์เอเชียนเกมส์ ยังมีอิสราเอลเข้าร่วมด้วย แต่ถูกระงับไปตั้งแต่ พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 อิสราเอลร้องขอเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 9 แต่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียปฏิเสธคำขอ เนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 20 ที่นครมิวนิกของเยอรมนีตะวันตก ปัจจุบันอิสราเอลเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งยุโรป ตั้งแต่ พ.ศ. 2537

 สำหรับไต้หวันมีโอกาสร่วมการแข่งขันในครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อและธงโอลิมปิกของจีนไทเป หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งจีนไทเปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ส่วนมาเก๊าได้รับอนุญาตจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ให้เข้าเป็นสมาชิกและร่วมแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ. 2532  แม้ว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล จะไม่ยอมรับให้เข้าแข่งขันในโอลิมปิกก็ตาม

เชค อะห์หมัด อัล-ฟาฮัด อัล-อะห์เหม็ด อัล-ซาบะห์ (Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah) ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ปฏิเสธข้อเสนอเมื่อปี พ.ศ. 2550  ที่จะให้ออสเตรเลียเข้าร่วมแข่งขันด้วย โดยเขามีความเห็นว่า แม้ออสเตรเลียจะมีส่วนช่วยผลักดัน ให้มาตรฐานการกีฬาของเอเชียนเกมส์ดีขึ้น แต่ก็จะไม่เป็นธรรมต่อประเทศอื่นๆ ในกลุ่มโอเชียเนียเช่นกัน

Asiawin99 เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของเอเชีย มีเกมให้เล่นเช่น บาคาร่า สล็อตออนไลน์ ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา ยิงธนู ฯลฯ ไก่ชน มวย หวย และอื่นๆอีกมากมาย เว็บไซต์ที่ความมั่นคง ไว้ใจได้   ถอน / ฝากเงินรวดเร็วทันใจ และมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทางเข้าหน้าเว็บ www.asiawin99.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*